Sails for Hallberg-Rassy

Sails for Hallberg-Rassy sail boat. Main sail, genoa, jib, spinnaker, gennaker for Hallberg-Rassy 26, Hallberg-Rassy 31 MkI, Hallberg-Rassy 31 MkII,     Hallberg-Rassy 310, Hallberg-Rassy 312 MkI, Hallberg-Rassy 312 MkII, Hallberg-Rassy 33 Mistral, Hallberg-Rassy 34 PTE, Hallberg-Rassy 34 Standard, Hallberg-Rassy 340, Hallberg-Rassy 342, Hallberg-Rassy 35 Rasmus Ketch, Hallberg-Rassy 35 Rasmus Sloop, Hallberg-Rassy 352, Hallberg-Rassy 36 MkII, Hallberg-Rassy 37 PTE, Hallberg-Rassy 37 Standard, Hallberg-Rassy 372 PTE, Hallberg-Rassy 372 Standard.


                   

MAINSAILSGENOAS & JIBSSPINNAKERSGENNAKERSACCESSORIES

Main sail, genoa, jib, spinnaker, gennaker, code zero, sail bag


Hallberg-Rassy 26    7.95 m    
Hallberg-Rassy 31 MkI    9.62 m    
Hallberg-Rassy 31 MkII    9.62 m    
Hallberg-Rassy 310    9.42 m    
Hallberg-Rassy 312 MkI    9.42 m    
Hallberg-Rassy 312 MkII    9.42 m    
Hallberg-Rassy 33 Mistral    10.18 m    
Hallberg-Rassy 34 PTE    10.28 m    
Hallberg-Rassy 34 Standard    10.28 m    
Hallberg-Rassy 340    10.36 m    
Hallberg-Rassy 342    10.32 m    
Hallberg-Rassy 35 Rasmus Ketch 10.5 m    
Hallberg-Rassy 35 Rasmus Sloop 10.5 m    
Hallberg-Rassy 352    10.54 m    
Hallberg-Rassy 36 MkII    11.31 m    
Hallberg-Rassy 37 PTE    11.32 m    
Hallberg-Rassy 37 Standard    11.32 m    
Hallberg-Rassy 372 PTE    11.35 m
Hallberg-Rassy 372 Standard 11.35 m   

More